Základní škola Praha – Kolovraty

8 Říjen

Adaptační pobyt 6. tříd

Ve dnech 18. – 22. září 2023 proběhl již tradiční adaptační pobyt 6. ročníků na táborové základně Tři Studně. Cílem pobytu bylo stmelit kolektiv, vyzkoušet si pobyt v přírodě, seznámit se s novými žáky a třídními učiteli, kterými v tomto školním roce jsou pan učitel Ivo Nechvátal a paní učitelka Veronika Holečková.