základní škola Praha – Kolovraty

23 Leden

Testování IQ

Vážení rodiče,

dne 14. 2. 2023 proběhne na naší škole testování IQ pro zájemce. Tato akce je organizována ve spolupráci se společností MENSA ČR. Níže uvádíme informace k testování:

Společnost Mensa testuje pomocí mezinárodně uznávaného standardizovaného testu IQ pro všechny děti. Test je rozdělen na tři věkové skupiny (5-8,9-13 a 14+). Testy jsou neverbální, testuje se tužka, papír. Výsledkem je hodnota IQ, vyhodnocení je standardizované na konkrétní věk dítěte. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR. Samotný test trvá v rozmezí 20 – 40 minut podle věkové kategorie. Každý, kdo se tohoto testu zúčastní, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Jedná se o náš vstupní test, ale jako orientační měření IQ může sloužit naprosto komukoliv.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu nebo emailem v případě, že tuto variantu rodič potvrdí při elektronickém přihlašování  do 2 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.
Cena testu pro jedno dítě je 300,- a hradí ji rodiče v případě, že o test mají zájem. 
Děti dostanou od svých učitelů letáček s informacemi (postup pro přihlášení a platbu). V případě zájmu ZDE uvádíme odkaz na elektronické přihlašování.