základní škola Praha – Kolovraty

13 Červen

Výlet pro přátele historie

V sobotu 21. května si přátelé české historie ze 7. tříd naší základní školy vyrazili do Národního muzea na prohlídku expozice České dějiny od 8. do 19. století. Na zastávce se v 9.30 hod. sešlo 13 žáků a 2 vyučující, dějepisářka J. Dynybilová a zástupkyně školy J. Chalupová.

Vybaveni dobrou náladou a svačinkami jsme nastoupili do vlaku a po pěším přesunu jsme krátce po 10. hodině vstoupili do nádherně zrekonstruované budovy Národního muzea. Zakoupili jsme si vstupenky (pro žáky zdarma) a vyrazili na prohlídku krás této úžasné stavby.

Děti si v úžasu prohlížely nádherné nástěnné malby, impozantní korintské sloupy, štukovou výzdobu, prosklené stropy i bronzové sochy našich buditelů. Velkým zážitkem se pro všechny stala vyhlídka z kupole muzea, kam jsme se po krátkém pátrání dostali výtahem. Obdivovali jsme práci architekta Josefa Schulze stejně jako um českých řemeslníků v 19. století i současných restaurátorů.

I expozice českých dějin byla úžasným zážitkem. V 10 sálech je umístěno nesčetné množství překrásných i zajímavých historických originálů. Zlaté a stříbrné gombíky, nákončí, náušnice, záušnice a další šperky, meče, keramika, skleněné gotické poháry, dlaždice, ručně na pergamenu psané knihy s nádhernými iluminacemi, zlatem, stříbrem a hedvábím vyšívané oděvy velmožů, královský kočár – prostě pastva pro oči. Vše bylo doplněno přehledným a srozumitelným komentářem, takže žáci si mohli prohlížet expozici vlastním tempem. Velkým zážitkem byla možnost vyzkoušet si gotickou turnajovou přilbu a potěžkat metrový obousečný meč.

Také se velice líbily interaktivní projekce na stěnách, které se vždy vztahovaly k době, jejíž předměty byly vystaveny ve vitrínách. Zvláště animace bitev byly silným lákadlem a zaujaly jak chlapce, tak dívky.

Do Kolovrat jsme se vrátili ve 13 hodin a shodli jsme se, že to stálo zato. Ve škole jsme se poté domluvili, že v září podnikneme další výlet za poznáním české historie, tentokrát do Katedrály sv. Víta.

Fotografie z akce naleznete ZDE.