základní škola Praha – Kolovraty

7 Duben

Den zdraví

Dne 22. 3. 2022 proběhl v budově školy v Mírové ulici Den zdraví. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou 5. května a místním sborem dobrovolných hasičů bylo připraveno 13 stanovišť, kde se děti dozvěděly o zásadách první pomoci, připomněly si telefonní čísla a způsob volání na jednotlivé složky IZS, zkusily si ošetřit různé druhy úrazů.  Při dalších zastávkách se probíralo téma zdravé výživy, správná péče o zuby nebo byli žáci ve zkratce seznámeni s nervovým či oběhovým systémem člověka. Velkým lákadlem byl hasičský vůz přistavený na školním dvoře. Kromě prohlídky vozu a praktické ukázky hašení se děti dozvěděly o práci dobrovolných hasičů. Velice děkujeme všem, kteří se na přípravách této akce podíleli. Fotografie naleznete v galerii.