základní škola Praha – Kolovraty

5 Listopad

Povinné testování žáků

Upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, že ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 proběhne na naší škole povinné screeningové testování.

Testovat se budou žáci, kteří nemohou doložit některou z podmínek O-N-T jiným způsobem.

Pokud se dítě, které spadá do této kategorie nenechá otestovat v rámci screeningového testování otestovat:

  • musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
  • nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
  • používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
  • při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.

V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení, oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba zákonným zástupcem kontaktovat praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.