Základní škola Praha – Kolovraty

26 Srpen

Organizace vyučování v prvním školním týdnu

Přivítání prvňáčků a organizace vyučování 1. tříd

  • proběhne 1. 9. 2021 v 8:00 v tělocvičně budovy Mírová 47/57 (Vchod – Sportovní centrum, Mírová)
  • prvňáčky přivítá paní ředitelka Vladimíra Reinerová a pan starosta Antonín Klecanda
  • společně zvládneme první povinné testování
  • paní učitelky dětem předají dárečky a pamětní listy

Prosíme o dodržování platného nařízení vlády o povinném zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

2. – 3. 9. 2021 mají 1. třídy 2 vyučovací hodiny. Po druhé vyučovací hodině si prvňáčky mohou vyzvednout rodiče. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Organizace výuky od 1. do 3. 9. 2021 pro 2. až 7. ročníky

  • 1. 9. 2021 proběhne testování žáků a zahájení školního roku ve třídách. Vyučování 1. 9. končí v 8:45. Družinové děti si převezmou od třídních učitelů vychovatelky ŠD.  Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:30

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

  • 2. 9. –  první 2 hodiny budou probíhat třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu
  • Od 3. 9. se všichni učí podle platného rozvrhu
  • V prvním týdnu končí vyučování nejpozději ve 12:35
  • V 7. třídách se střídají sudé a liché cykly. 1. týden od 1. 9. je lichý, volitelné předměty budou tedy poprvé ve čtvrtek 9. 9., vždy ve dvouhodinových blocích.

Informace k opatřením v souvislosti s šířením onemocnění COVID 19 naleznete ZDE