Základní škola Praha – Kolovraty

13 Květen

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím k provozu školy od 17.5.2021.

Výuka od 17.5. bude probíhat prezenčně pro 1. až 6. ročníky bez rotací dle původních rozvrhů. Účast žáka na výuce je podmíněna negativním testem a nošením chirurgické roušky (nebo roušky odpovídající normám dle platných nařízení). Při venkovních aktivitách si mohou děti roušku sundat pouze v případě, že od sebe mají rozestup alespoň 2 m.

Testování probíhá 1x týdně antigenními testy (informace o přesných časech testování vám předají třídní učitelé).

Školní družina je v provozu bez omezení, ranní družina od 6.30 (kromě pondělí, kdy probíhá testování) .

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Těmto žákům bude poskytnut týdenní přehled učiva k doplnění.

Pro výuku Tv jsou povoleny pouze venkovní aktivity, v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti.