základní škola Praha – Kolovraty

10 Duben

Testování a nošení roušek ve škole

Vážení rodiče,

respektujeme nesouhlas některých z vás s testováním žáků a nošením ochrany úst a nosu. Berte prosím na vědomí, že škola nemůže tato vládní opatření jakkoliv ovlivnit či obcházet. Veškerá nesouhlasná stanoviska tedy adresujte příslušným orgánům, které opatření vydávají a schvalují. Pojďme teď společně dětem postupný návrat do školy i přes veškeré zákazy a omezení usnadnit. My pro to opravdu uděláme maximum a na děti už se moc těšíme. Budeme se snažit výuku dle možností doplnit pobytem na čerstvém vzduchu a pohybovými aktivitami venku.

Doplnění informací k testování:

Dle nového stanoviska MŠMT je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

Pokud této možnosti využijete, je potřeba v uvedeném seznamu test vyhledat a nám sdělit název testu a alespoň řádek, na kterém se v seznamu nachází. V případě použití vlastního testu musí zákonný zástupce či jím pověřená osoba při provedení testu dítěti asistovat. Tuto skutečnost je potřeba TU sdělit předem, abychom zajistili dodržení bezpečnostních pravidel.

Děkujeme vám za spolupráci