základní škola Praha – Kolovraty

13 Říjen

Distanční výuka od 14.10. 2020

Vážení zákonní zástupci,

Vzhledem k vyhlášení Krizových opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu najdete ZDE, zahajujeme s platností od 14.10.2020 do 23.10.2020 distanční vzdělávání. Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10.  se  zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání, jedná se o dny volna.
Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se zavádí:

 1. Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
 2. Je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.
 3. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat dle pravidel stanovených ve článku 6 Školního řádu „Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování“.
 4. V případě, že žák nedisponuje ICT technikou, škola má omezený počtem notebooků k zapůjčení.
 5. V případě, že má rodina problémy s připojením, je nutné aby zákonní zástupci s TU a vyučujícími projednali náhradní způsoby zadávání, odevzdávání úkolů a konzultací.

Pravidla pro distanční výuku v Základní škole Praha-Kolovraty

Formy distanční výuky:

 1. synchronní výuka
 • Učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy Google Meet.
 • Třída je rozdělena do skupinek. Každá skupinka má jasně stanovené časy připojení.
 • Skupina v čase určeným závazným rozvrhem distanční výuky pracuje pod vedením učitele  na stejném/podobném úkolu.
 • Rozvrh časů připojení bude během dneška zveřejněn na webových stránkách v záložkách jednotlivých tříd.
 1. asynchronní výuka
 • Žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
 • Využívána pro tento druh práce bude zejména platforma Google Classroom k zadávání a odevzdávání úkolů, emailová komunikace prostřednictvím Google účtů žáků a emailových adres zákonných zástupců (u žáků 1. ročníků), webových stránek tříd a dále podpůrně využijeme vzdělávací portály.

Každý žák a pedagogický zaměstnanec školy má zřízen účet na doméně zskolovraty.cz. Pouze prostřednictvím tohoto účtu je možné využívat služby G-Suite (Classroom, Disk, Dokumenty). Zřizování a správu účtů zajišťuje lokální administrátor domény. Přihlašovací údaje žáka obdrží žák i jeho zákonný zástupce dne 13.10.2020 v obálce od TU.

Minimální rozsah synchronní výuky

Roč. M ČJ AJ Komunikační setkání Individ. konzultace, individuální čtení Ostatní předměty
1. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 2x 20 min/ skupinky po 5-7 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
2. 2 x 25 min/skupinky po 7 -10 ž. 2x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1 x 30 min/ skupinky po 17-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
3. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 30 min/skupinky po 7-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
4. 3×30 min/skupinky po 10 -12 ž. 3×30 min/ skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

5. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

6. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování 1×30 min/ skup. po 10-12 ž.

F, Dě, Ze, Př