Základní škola Praha – Kolovraty

8 Říjen

Omezení provozu škol a školských zařízení

Omezení provozu škol a školských zařízení

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

V podmínkách naší školy to znamená, že se budou střídat pouze třídy 6. A a 6. B takto:

  • týden od 12.10.2020 do 16.10.2020

6. A distančně  (z domova)
6. B prezenčně (ve škole)

  • týden od 19.10.2020 do 23.10.2020

6. B distančně  (z domova)
6. A prezenčně (ve škole)

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Pravidla pro distanční výuku v Základní škole Praha-Kolovraty

Vzdělávací platforma

  • Google Classroom a další nástroje G – Suite na doméně zskolovraty.cz

Komunikační platforma

  • Google Meet
  • E-mailová komunikace

Každý žák a pedagogický zaměstnanec školy má zřízen účet na doméně zskolovraty.cz. Pouze prostřednictvím tohoto účtu jemožné využívat služby G-Suite (Classroom, Disk, Dokumenty). Zřizování a správu účtů zajišťuje lokální administrátor domény.

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhů pro distanční výuku. Rozvrhy budou v případě přechodu na distanční výuku zveřejněny v záložkách tříd.