Základní škola Praha – Kolovraty

8 Září

Strategie vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

v souladu s doporučeními České školní inspekce vypracovala naše škola Strategii vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. S jejím zněním si Vás dovolujeme seznámit:

 Priorita 1

Zaznamenáme obsahové změny bez nutnosti upravovat ŠVP

Priorita 2

Zmapujeme dosažený pokrok u každého žáka a naplánujeme výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována

Priorita 3

Vytvoříme systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, vůbec se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávají

Priorita 4

Soustředíme se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce i rozvoj kompetence k učení

  • při vzdělávání se soustředíme především na zabezpečení návaznosti
  • cíleně budeme u žáků rozvíjet kompetence k učení budeme podporovat zvyšováním vnitřní motivace žáků cestou propojování probíraného učiva s praxí a životem
  • povedeme žáky k tomu, aby uměli aplikovat znalosti a dovedností získané v profilových předmětech český jazyk, matematika a angličtina v naukových předmětech

 Priorita 5

Využijeme získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva, případně předmětové a oborové struktury

Priorita 6

Otevřeme na úrovni školy diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na vzdělávání žáků

  • v období září, říjen 2020 nebudeme klasifikovat, budeme žákům a zákonným zástupcům podávat srozumitelnou slovní zpětnou vazbu o dosažené úrovni
  • budeme nadále pracovat na rozvoji formativního hodnocení

Priorita 7

Budeme implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky

  • zaměříme se na zvyšování počítačové gramotnosti žáků a zavádění digitálního vzdělávání realizujeme dále především z fondů EU

Priorita 8

Udržíme kvalitu komunikace s rodiči nastavenou během vzdělávání na dálku

  • budeme udržovat a rozvíjet tradičně dobrou komunikaci s rodiči
  • zaměříme se na komunikaci s rodiči ohrožených žáků

 

Pedagogický sbor Základní školy Praha-Kolovraty