Základní škola Praha – Kolovraty

8 Květen

Informace k činnosti školy od 25.5.2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 nabízíme žákům naší školy dobrovolné vzdělávání ve skupinách. Souběžně bude pro žáky, kteří této možnosti nevyužijí, probíhat výuka „na dálku“ ve stejném rozsahu jako nyní. K tomu, abychom činnost vzdělávacích skupin mohli dostatečně připravit, potřebujeme znát závazný zájem zákonných zásupců o účast jejich dětí ve skupinách.

Žádáme vás tedy o:

  1. Podrobné seznámení se s Pokynem k činnosti školy od 25.5.2020 ZDE
  2. Seznámení se s Pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20 ZDE
  3. Vyplnění dotazníku zájmu (viz níže), přičež můžete volit mezi možnostmi:
  • nemám zájem
  • dopolední skupina  (začátky činnosti jednotlivých skupin budou v rozmezí od 8.00  do 9.00 hod., konce od 11.30 do 12.30 hod.)
  • dopolední i odpolední skupina (maximálně do 16:00), při volbě této varianty můžete využít stravování (podrobnosti v Pokynu k činnosti školy).

Dotazník je potřeba vyplnit do 18.5.2020 do 12.00 hod.. Na pozdější projevy zájmu o zařazení do skupin nebude brán zřetel.

Bude li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupin na základě kritérií, které předem stanoví, popřípadě přistoupí k losování.

V případě nástupu žáka do vzdělávací skupiny vyplní zákonný zástupce  Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ZDE.  Prohlášení žák odevzdá při prvním příchodu do školy. Bez podepsaného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Dotazník uzavřem