základní škola Praha – Kolovraty

6 Březen

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Upozorňujeme všechny rodiče na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a týkající se všech občanů vracejících se z Itálie. Tito občané jsou povinni hlásit se telefonicky svému ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o karanténě. Úplné znění opatření naleznete zde.