Základní škola Praha – Kolovraty

23 Říjen

Klub deskových her a zábavné logiky

Vážení rodiče,

naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_024 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Díky tomuto projektu můžeme zafinancovat:

Klub deskových her a zábavné logiky pro žáky ZŠ

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Aktivita je určena pro žáky 3. – 5.ročníku. Bude ve škole realizována v 16 ti lekcích ve školním roce 2019/ 20.

Bude se jednat o 90 minut práce pedagoga s malou skupinkou žáků 1x týdně od 19.11.2019.

Den: úterý 14,00 – 15,30

Místo: Jurta, A. Hochové

Vedoucí: Mgr. Jitka Pasková

Kontakt: jpaskova@zskolovraty.cz

PŘIHLÁŠKY K VYZVEDNUTÍ U TŘÍDNÍCH UČITELŮ.