Základní škola Praha – Kolovraty

2 Březen

Školská rada podporuje občanskou petici za urychlené schválení výstavby ZŠ

Školská rada podporuje občanskou petici za urychlené schválení výstavby ZŠ

Je s podivem, že v naší rozvíjející se městské části, která má již přes 3500 obyvatel, máme stále jen prvostupňovou základní školu (3 – 4 třídy v každém ročníku). Plánovaná stavba budovy druhého stupně se nyní bohužel zadrhla ve fázi územního rozhodnutí.

Za této situace školská rada při ZŠ Kolovraty podporuje občanskou petici za vypořádání všech námitek a urychlené schválení výstavby ZŠ.

Doporučujeme všem rodičům žáků a dalším spoluobčanům, kteří rozšíření naší základní školy o druhý stupeň nedočkavě vyhlíží, aby se k petici připojili svým podpisem. Podpisové archy jsou k dispozici v restauraci U Boudů, v Infocentru, ve škole, ve školce a u lékařů.

Lukáš Bernard, předseda školské rady