Základní škola Praha – Kolovraty

9 Červen

Byl spuštěn systém pro zápis žáků do školní družiny

Přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2017/18 ZDE.

POZOR: systém bude uzavřen v neděli 25. června 2017.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy Praha Kolovraty pro školní rok 2017/18

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné elektronické přihlášky, která je na webu školy. Žáci mohou být přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD, což je 270 žáků, a to při splnění kritérií níže.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v elektronické přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není právní nárok.

Do ŠD Základní školy Praha- Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

  • mladší žáci mají přednost před staršími

a to v tomto pořadí:

  1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
  2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body)

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

  • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu,
  • závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Přihlášku nutno provést elektronicky na webových stránkách školy

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 27. 6. 2017 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).  Kritéria jsou platná pro školní rok 2017/18.