Základní škola Praha – Kolovraty

7 Duben

Matematický klokan – výsledky školního kola

V pátek 17. března proběhlo na naší škole školní kolo Matematického klokana. Žáci soutěžili v kategoriích Cvrček a Klokánek

Výsledky školního kola:

Cvrček   (1. – 3. třída)
Kateřina    Hemzalová    74 b
Kryštof    Matoušek    71 b
Julie    Ulíková    69 b

Klokánek  (4. a 5. třída)
Vojtěch    Ďoubal    120 b
Danda    Mirek    120 b
Vojtěch    Kolman    116 b

Něco o soutěži

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.