základní škola Praha – Kolovraty

2 Prosinec

Zápis do 1. tříd 2017

Pozor!

Novelou školského zákona byla změněna lhůta pro konání zápisu do 1. tříd.

Termín konání: 18. – 20.4.2017

Objednávky termínů se budou zapisovat do časových archů, které budou od 1.4. 2017 vyvěšeny v prostorách MŠ Kolovraty.

Prosíme rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, aby si s dostatečným předstihem zajistili doporučení školního poradenského zařízení a odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa. Obě tato doporučení rodiče přinesou společně s žádostí o odklad PŠD k zápisu.

§ 37 školského zákona – úpravy účinné od 1. ledna 2017

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.