základní škola Praha – Kolovraty

7 Říjen

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců

Ve volbách, které se konaly dne 6. 10. 2016, byli do školské rady za zákonné zástupce zvoleni tito členové:

  • Zuzana Ďoubalová
  • Lukáš Bernard

V Praze, 7. 10. 2016

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy