Základní škola Praha – Kolovraty

28 Duben

Den Země

U příležitosti Dne Země se naše škola zapojila do celonárodní akce „Ukliďme Česko“. V rámci této akce se žáci 4. a 5. ročníků dne 19. dubna zúčastnili úklidu Kolovrat. Odvoz odpadu zajistila MČ Praha Kolovraty. Ochranné pomůcky (rukavice a odpadové pytle) zajistili rodiče a koordinátoři projektu. Po celou dobu akce byla zajištěna přítomnost strážnice MP, paní Zelenayové.

P1140205

Děti prováděly úklid dle vyznačených tras a po práci se některé třídy odměnily opékáním špekáčků.

Součástí akce byl také výchovný program ČSOP Vlašim pro žáky 4. tříd „Cesta za papírem“. Děti  v průběhu programu objevovaly historii papíru i jeho předchůdců. Seznámily se s tím, jak se papír vyrábí a recykluje, jak ho třídit a kam je potřeba použitý papír odnést. Besedovaly o tom, jak mohou papírem šetřit. Domů si každý odnesl vlastnoručně vyrobený recyklovaný papír.

Žáci 5. tříd kromě úklidu zhlédli zajímavý film s ekologickou tematikou, o kterém následně diskutovali. Jednalo se o film Yann Arthus – Bertrand – Home (Domov aneb Kam směřuje naše cesta), na němž se také podílel producent Luc Besson.

Něco o filmu:
Když Yann Arthus-Bertrand, mezinárodně uznávaný fotograf a autor knihy The Earth From Above, potkal producenta Luca Bessona, dohodli se ti dva na vytvoření dokumentárního projektu o planetě Zemi. Cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem a aktuálními tématy se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Exkluzivně „ze shora“ se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin – nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kác
ení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání.(Festival francouzského filmu).

Film všem doporučujeme.

Třeťáci navštívili ParaZOO ve Vlašimi, 1. – 2. třídy měly ke Dni Země samostatné programy. Problematiku ochrany životního prostředí máme zpracovánu  v obsahu předmětu Komunikační dovednosti, třídíme odpad a není nám jedno, jak naše okolí vypadá.

Děkujeme všem rodičům, MČ Praha – Kolovraty, Městské policii a ČSOP Vlašim za podporu akce.

Fotografie ZDE.