Základní škola Praha – Kolovraty

13 Duben

Uvolňování žáků

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému množství žádostí o vícedenní uvolnění žáka z výuky všem sděluji, že v době školního vyučování budou žáci uvolňováni na více dnů pouze ve výjimečných případech, v měsíci červnu nejdříve v termínu po závěrečné klasifikační poradě.

Docházku do školy upravuje Školský zákon. Podle §22 Školského zákona jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni „zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.“

Respektujte laskavě organizaci školního roku a rodinné dovolené si plánujte v období prázdnin, abyste předešli případným obtížím.

Mgr. Vladimíra Neklapilová
ředitelka školy