Základní škola Praha – Kolovraty

12 Leden

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
věnujte pozornost informacím níže.

Schůzka vedení Základní školy Praha-Kolovraty s rodiči budoucích prvňáčků

Termín: 20. ledna 2016, 17.00 hod.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/17

Termín: 2. – 4. února 2016 od 14.00 do 18.00 hod.

Je nutné se zapsat do termínových archů, které jsou vyvěšené v MŠ Kolovraty (termín lze dohodnout také telefonicky na tel. č. 267711342)

K zápisu s sebou přineste:
– doklady zákonného zástupce (OP)
– rodný list dítěte
– pokud zákonný zástupce žádá o odklad, přinese vyplněnou žádost o odklad popř. doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře – pokud je již má)

Moc se na Vás těšíme!