Základní škola Praha – Kolovraty

30 Září

Kroužky Věda nás baví a Kostky nás baví zahajují

Kromě kroužků, které nabízíme ve spoupráci se společností Kroužky.cz, nabízíme oblíbený kroužek Věda nás baví a nový kroužek Kostky nás baví.

Stále je možné se přihlašovat – také je možné se do kroužku přijít podívat.

VĚDA NÁS BAVÍkroužek pro žáky 1. stupně ZŠ.  Žáci se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a získané znalosti si ověří na jednoduchých praktických experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod. Přihlášky a více informací na www.vedanasbavi.cz. STŘEDA 14.00 – 15.00 hod.

KOSTKY NÁS BAVÍ – kroužek je určen žákům 5 – 7 let. Děti při něm děti staví, prezentují, vyprávějí příběhy, omalovávají a soutěží. Projekt využívá stavebnice společnosti LEGO a set je připraven konkrétně pro potřeby kroužku.Více na www.kostkynasbavi.cz. ČTVRTEK 13.00 – 14.00 hod.