Základní škola Praha – Kolovraty

10 Duben

Pozdní příchody žáků do školy

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že dle Školního řádu (Čl. 7 Provoz školy, docházka žáků do školy a vnitřní režim školy) začíná vyučování v 8.00 hod a nejpozději 5 minut před začátkem první vyučovací hodiny (po 1. zvonění) mají být žáci přítomni ve třídě na svém místě. Žáci i zákonní zástupci žáků jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád. Není tedy přípustné, aby děti přicházely do budovy v čase, kdy se již mají připravovat na vyučování. Nedodržováním tohoto pokynu dochází k narušení začátku 1. hodiny a samotná výuka tak začíná někdy až o 10 min. později.
 

 

Prosíme rodiče, kteří své děti do školy vodí nebo vozí, aby si uvědomili, že pokud dítě předají v 7.58 hod., musí si dítě nejdřív odložit v šatně, pak dojít do třídy a připravit si pomůcky na hodinu. Do třídy zpravidla přichází již po zvonění na hodinu, naruší začátek hodiny a vůbec mu nezbývá čas na klidnou adaptaci a přípravu na vyučování.

Rodiče samostatně docházejících žáků prosíme o kontrolu včasného dětí odchodu z domova.

Dodržováním stanovených pravidel vedeme děti k zodpovědnosti a spolehlivosti.

Děkujeme za spolupráci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *