základní škola Praha – Kolovraty

10 Listopad

Tradiční ples ZŠ Praha-Kolovraty

Vážení rodiče,

jako každý rok, také letos bude naše škola pořádat 13. 12. 2013 školní ples. Opět plánujeme konání dražby zajímavých předmětů, jejíž výtěžek bude využit na nákup další interaktivní tabule (dle přání žáků, které tlumočili ředitelce školy zástupci tříd na schůzce žákovského parlamentu).

 

 

V této souvislosti bychom chtěli zdvořile požádat ty z Vás, kteří mají doma nějaký zajímavý předmět, který by do dražby chtěli poskytnout, aby tak učinili nejpozději do 1. prosince 2013. Zároveň bychom přivítali pomoc šikovných maminek s přípravou sladkého občerstvení, které na plese budeme prodávat a utržené peníze přidáme k výtěžku z dražby.

Děkujeme všem, kteří již nyní přislíbili pomoc a spolupráci. Velice si Vaší vstřícnosti vážíme.